Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để đăng ký:

Business (VAT 10%)
1.100.000 ₫ / Tháng

 • 5 người dùng extension
 • 5 người dùng CRM (miễn phí trong vòng 6 tháng)
 • Lưu trữ ghi âm cuộc gọi 
 • Sử dụng các chức năng tổng đài
 • Chọn và sử dụng đầu số SIP ngay trên web
 • Miễn phí phần mềm gọi điện trên điện thoại/máy tính
 • Tự động đăng ký, cài đặt các loại IP Phone
 • Quản lý Báo cáo, thống kê, ghi âm cuộc goi
 • Mở rộng người dùng theo gói (1.100.00K/gói/tháng (VAT 10%))
 • Multi sip trunk (chọn nhiều đầu số)
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Tặng 1 phòng họp video conferencing
 • Hệ thống dùng riêng