Đăng ký

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để đăng ký:

Free
Miễn phí

  • 5 người dùng extension
  • 0 người dùng CRM
  • 50Gb lưu trữ ghi âm cuộc gọi (6 tháng)
  • Sử dụng các chức năng tổng đài
  • Chọn và sử dụng đầu số SIP ngay trên web
  • Miễn phí phần mềm gọi điện trên điện thoại/máy tính
  • Tự động đăng ký, cài đặt các loại IP Phone
  • Quản lý Báo cáo, thống kê, ghi âm cuộc goi